Thông Báo - Sự Kiện

Nhận vẽ bìa truyện - nhân vật

11
28

Vì đang luyện nét nên mình muốn nhận vài truyện để vẽ nhân vật và bìa truyện cho bạn. Mình sẽ chọn trước vài tác phẩm có nội dung hay. Nếu muốn xem trước để tham khảo bức vẽ của mình thì có thể vô instagram với nick @mochi.drawthings nhé^^