Thông Báo - Sự Kiện

Sốc quá đi. Truyện tui vô Royal Ranking rùi😆😆😆

2
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Vừa mở truyện qua đọc thử chương mới, giật mình nhận ra mình vô Top 9 Royal Ranking luôn, thực sực sốc khủng bố. Mọi người có gì thử qua đọc và cho e nhận xét nha. Tác phẩm đầu tay: https://www.vietnovel.com/toi-xuyen-thu-thanh-thi-ve-than-can-cua-nhan-vat-phan-dien-69800629/