Thông Báo - Sự Kiện

Thông báo khá quan trọng hoặc không...

2
6
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Phong Ba

Thung Lũng
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Hmm..có ai còn nhớ? Hay được biết truyện này không? Thì tác giả lo viết nên giờ bài tập với chép bù chất đống=(( Gác lại vụ này vậy, hẹn tầm..hai tuần sau. Thân ái. image-2