Thông Báo - Sự Kiện

Thông báo NGHỈ LỄ 2/9, ngày còn lại thì nghỉ dịch bình thường :)))))

3
4
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Hôm nay là ngày Quốc Khánh Việt Nam (2/9/2021) Vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Để có được một cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc như hôm nay mình xin cảm ơn những anh hùng thầm lặng đã hi sinh vì Tổ Quốc. Vì truyện mình viết về đề tài quân nhân nên xin thả nhẹ một tấm ảnh của các anh quân nhân ở tuyến đầu chống dịch. image-3