Thông Báo - Sự Kiện

Thông báo ngừng đăng

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Tử Đằng

Mộng Thảo
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mình thông báo ngừng đăng tải bộ Lạc Hải vì đã kí hợp đồng bên Dreame. Mong các bạn ủng hộ mình ở web này nha. Tên truyện vẫn giữ nguyên.