Thông Báo - Sự Kiện

Truyện đã hoàn thành

1
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Hiện tại, truyện "Súng, Tro Cốt Và Âm Binh Tá Lả" đã chính thức hoàn thành. Phần mở rộng của truyện và project mới sẽ chính thức lên sóng sau dịp Tết, mong mọi người ủng hộ! :D