Garden: Bắt Đầu Dung Hợp Saitama

Số Chương 85
Thể Loại Hệ Thống Xuyên Không
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Garden: Bắt Đầu Dung Hợp Saitama để ủng hộ tinh thần cho tác giả.