Chương 8: Gió Mát Đưa Em Tới Bên Ai?

Chương 8. Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

Truyện Gió Mát Đưa Em Tới Bên Ai?