Hạ Kỳ ảo ảnh: Nguồn gốc của sự thối rữa

Số Chương 1
Thể Loại Huyền Huyễn Huyền Bí
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Hạ Kỳ ảo ảnh: Nguồn gốc của sự thối rữa để ủng hộ tinh thần cho tác giả.