Truyện Hạ Xa (illushimina)

Số Chương 1
Thể Loại Đam Mỹ/ Boy Love Truyện Ngắn Đông Phương Ngược
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Bình luận Truyện

Bình luận truyện Hạ Xa để giao lưu, tranh luận mang tính góp ý đối với tác phẩm.