Chương 20: Hành Trình Tại Runeterra

Chương 20. Hideo, Làm Tốt Lắm

Truyện Hành Trình Tại Runeterra