Chương 1: Hậu Duệ Của Thời Gian

Chương 1. Lời tiên tri của lão già mù

Truyện Hậu Duệ Của Thời Gian