Hoa Hồng Đen (Tiểu Thuyết)

Số Chương 5
Thể Loại Nữ Cường Hiện Đại Ngược
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+
Đề Cử
4,6 sao (11 lượt)
Thứ Hạng
TOP 9 Royal Ranking

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Hoa Hồng Đen để ủng hộ tinh thần cho tác giả.