Chương 6: Hoàng Hậu!! Bất Đắc Dĩ

Chương 6. Ta là muốn lấy ngân lượng ngươi đó!!

Truyện Hoàng Hậu!! Bất Đắc Dĩ