Chương 45: Kẻ Bị Nguyền: Đoá Hoa Bất Tử

Chương 45. Mắt đền mắt (1)

Truyện Kẻ Bị Nguyền: Đoá Hoa Bất Tử