Truyện Kẻ Dị Biệt [Lịch Sử]

Số Chương 1
Thể Loại Lịch Sử/ Dã Sử Truyện Ngắn HE
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Kẻ Dị Biệt [Lịch Sử] để ủng hộ tinh thần cho tác giả.