Truyện Máu Đẫm Hoàng Ngai

Số Chương 2
Thể Loại Cổ Đại Quan Trường
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Máu Đẫm Hoàng Ngai để ủng hộ tinh thần cho tác giả.