Truyện Kỷ Nguyên Số Hai

Số Chương 8
Thể Loại Ma Pháp Quân Sự Khoa Huyễn
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Kỷ Nguyên Số Hai để ủng hộ tinh thần cho tác giả.