Chương 4: Lang Thang Cùng Kim

Chương 4. Dù là kết thúc không hoàn hảo, vẫn không hối hận vì từng có anh.!

Truyện Lang Thang Cùng Kim