Chương 1: Last Five Days Of The Hero

Chương 1. Day 0 - Sa Mạc Nơi Hoàng Hôn Không Bao Giờ Lặng

Truyện Last Five Days Of The Hero