Chương 1: Liệu Thiên Sứ Sẽ Cứu Rỗi Tôi Giữa Đời Thường?

Chương 1. Thượng đế và câu chuyện được bắt đầu

Truyện Liệu Thiên Sứ Sẽ Cứu Rỗi Tôi Giữa Đời Thường?