Chương 2: Liệu Thiên Sứ Sẽ Cứu Rỗi Tôi Giữa Đời Thường?

Chương 2. Phụ chương: Câu chuyện của thượng đế (1)

Truyện Liệu Thiên Sứ Sẽ Cứu Rỗi Tôi Giữa Đời Thường?