Chương 1: Liệu Trái Tim Chúng Ta Có Còn Chung Nhịp Đập

Chương 1. Chương 1: Khởi sắc của một cuộc đời

Truyện Liệu Trái Tim Chúng Ta Có Còn Chung Nhịp Đập