Lữ Bố: Chiến Thần Tam Quốc

Số Chương 1
Thể Loại Lịch Sử/ Dã Sử
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Lữ Bố: Chiến Thần Tam Quốc để ủng hộ tinh thần cho tác giả.