Chương 2: Mặt Trời Của Chim Nhạn

Chương 2. Câu chuyện số 2 của thượng đế: Nhà vô địch rớt đài

Truyện Mặt Trời Của Chim Nhạn