Chương 3: Mặt Trời Của Chim Nhạn

Chương 3. Câu chuyện số 3 của thượng đế: Cậu ấy là mặt trời

Truyện Mặt Trời Của Chim Nhạn