Chương 1: Mau Xuyên: Kí Chủ, Cố Lên!

Chương 1. Chương 1. Tiết tử

Truyện Mau Xuyên: Kí Chủ, Cố Lên!