Chương 2: Một Đời Khó Quên

Chương 2. Lập kế hoạch.

Truyện Một Đời Khó Quên