Chương 3: Myrteras - Hành Trình Bất Tận.

Chương 3. Trở Về Nơi Bắt Đầu.

Truyện Myrteras - Hành Trình Bất Tận.