Chương 7: Myrteras - Hành Trình Bất Tận.

Chương 7. Một Ngày Mưa.

Truyện Myrteras - Hành Trình Bất Tận.