Trời Tàn (Tiểu Thuyết)

Số Chương 3
Thể Loại Ma Pháp Tình Cảm Hiện Đại Huyền Ảo
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+
Đề Cử
4,4 sao (3 lượt)

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Trời Tàn để ủng hộ tinh thần cho tác giả.