Nghiệp Duyên [ Trò Đùa Của Tạo Hóa]

Số Chương 1
Thể Loại Bách Hợp Tiểu Thuyết Hiện Đại Ngược
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Nghiệp Duyên [ Trò Đùa Của Tạo Hóa] để ủng hộ tinh thần cho tác giả.