Ngược Đãi Tổng Tài Đại Nhân!

Số Chương 1
Thể Loại Tình Cảm Ngược
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
5+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Ngược Đãi Tổng Tài Đại Nhân! để ủng hộ tinh thần cho tác giả.