Chương 1: Nhất Đẳng Ấu Đế

Chương 1. Gặp xe tải, một vé xuyên không.

Truyện Nhất Đẳng Ấu Đế