Chương 61: Nhất Đẳng Ấu Đế

Chương 61. Ngoại truyện: Lê Bá Ngọc và kỳ án Dâm Đàn (phần một).

Truyện Nhất Đẳng Ấu Đế