Chương 62: Nhất Đẳng Ấu Đế

Chương 62. Ngoại truyện: Lê Bá Ngọc và kỳ án Dâm Đàn (phần hai).

Truyện Nhất Đẳng Ấu Đế