Truyện Nhật kí Marechi

Số Chương 1
Thể Loại Light Novel
Tình Trạng
Dropped
Độ Tuổi
5+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Nhật kí Marechi để ủng hộ tinh thần cho tác giả.