Nhật Kí Ngày Ngày Bị Doạ Hoảng

Số Chương 2
Thể Loại Thám Hiểm Hài Hước Hiện Đại
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Nhật Kí Ngày Ngày Bị Doạ Hoảng để ủng hộ tinh thần cho tác giả.