Nhật ký của những ngày sống sót trong dị tới

Số Chương 2
Thể Loại Hệ Thống Xuyên Không Dị Năng Dị Giới
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
16+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Nhật ký của những ngày sống sót trong dị tới để ủng hộ tinh thần cho tác giả.