Nhìn gì, ăn đấm không?

Số Chương 1
Thể Loại Điền Văn
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
5+

Bình luận Truyện

Bình luận truyện Nhìn gì, ăn đấm không? để giao lưu, tranh luận mang tính góp ý đối với tác phẩm.