Chương 1: Nơi 100000000 trái đất khác nhau

Chương 1. Khởi đầu xui xẻo

Truyện Nơi 100000000 trái đất khác nhau