Chương 2: Nơi Đây Ngọn Gió Phảng Phất Thổi Những Cánh Hoa Rẻ Quạt

Chương 2. Buổi học đầu tiên của năm cuối:Học sinh chuyển trường và GVCN

Truyện Nơi Đây Ngọn Gió Phảng Phất Thổi Những Cánh Hoa Rẻ Quạt