Chương 4: Ôi!!!xuyên Không Rất ,Rất Vui

Chương 4. Lạc đường dưới khe núi và gặp 'vật cản đường' !!!

Truyện Ôi!!!xuyên Không Rất ,Rất Vui