Chương 3: Tôi Bị Ngu Đấy, Nhưng Tôi Vẫn Muốn Trở Thành Anh Hùng

Chương 3. CHAPTER 3: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN CỦA ANH HÙNG NGỐC NGHẾCH (P.1)

Truyện Tôi Bị Ngu Đấy, Nhưng Tôi Vẫn Muốn Trở Thành Anh Hùng