Chương 4: Tôi Bị Ngu Đấy, Nhưng Tôi Vẫn Muốn Trở Thành Anh Hùng

Chương 4. CHAPTER 4: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN CỦA ANH HÙNG NGỐC NGHẾCH (P.2)

Truyện Tôi Bị Ngu Đấy, Nhưng Tôi Vẫn Muốn Trở Thành Anh Hùng