One Shot: Senku n Gen

Số Chương 1
Thể Loại Đam Mỹ
Tình Trạng
Hoàn thành
Độ Tuổi
5+

Bình luận Truyện

Bình luận truyện One Shot: Senku n Gen để giao lưu, tranh luận mang tính góp ý đối với tác phẩm.