Chương 1: One Shot: Senku n Gen

Chương 1. Coca Cola

Truyện One Shot: Senku n Gen