Oneshort: Love And Death

Số Chương 1
Thể Loại Đam Mỹ
Tình Trạng
Hoàn thành
Độ Tuổi
5+
Đề Cử
4,4 sao (3 lượt)

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Oneshort: Love And Death để ủng hộ tinh thần cho tác giả.