Oneshot: Love And Death

Số Chương 1
Thể Loại Đam Mỹ/ Boy Love
Tình Trạng
Hoàn thành
Độ Tuổi
5+
Đề Cử
4,5 sao (4 lượt)

Bình luận Truyện

Bình luận truyện Oneshot: Love And Death để giao lưu, tranh luận mang tính góp ý đối với tác phẩm.