Chương 6: Pháp Sư Và Người Học Việc Của Cậu Ta

Chương 6. Kế Hoạch Đi Vòng Quanh LOM

Truyện Pháp Sư Và Người Học Việc Của Cậu Ta